Vorstschade is zichtbaar als de verf loskomt van de buitenmuur. Er komen steenschilfers los van de bakstenen en je ziet dat die aan de losgekomen verf blijven hangen. Vorstschade is dus eerder een probleem met de baksteen, niet met de verf.

Vorstschade

Wat is vorstschade?

Vorstschade ontstaat doordat poreuze gevels nat zijn op het moment dat het gaat vriezen. Wanneer een gevel nat is als het gaat vriezen, dan zet het water in de gevel uit en dan drukt het als het ware een stukje van de steen van de gevel af.

Meer specifiek, vorstschade is het stukspringen van baksteen onder invloed van de inwendige drukopbouw bij ijsvorming in de (vochtbelaste) bakstenen.

De vorstbestendigheid van een baksteen is hoofdzakelijk afhankelijk van de kwaliteit van de baksteen zelf. Daarnaast speelt de graad van vochtopname van het metselwerk (detaillering van de afwatering van hemelwater rond vensterbanken, afdekstenen, druiplijsten,…) tevens een belangrijke rol bij het ontstaan van vorstschade.

Vorstschade ontstaat dus vooral in periodes van vorst die voorafgegaan zijn door regenperiodes.

Wat veroorzaakt vorstschade?

Vorstschade is eigenlijk een probleem in de baksteen. De baksteen is niet vorstvast genoeg (absorbeert dus vocht) en door inwendig vocht kunnen steenschilfers eraf vriezen.

Dit probleem wordt erger als je de muur schildert met een verf die weinig doorlaatbaar is, zoals een klassieke gevelverf. Deze verf houdt het water gevangen in de steen, waardoor de kans op afschilferen groter wordt bij vriesweer.

Permanent vochtige muren die je met Epofix, Coating M30, of een Subli-systeem behandeld hebt, zijn mogelijk ook onderhevig aan vorstschade.

20230419 094551
20230215 092253

Wat kan je doen aan vorstschade?

Gebruik een verfsysteem met hoge waterdoorlaatbaarheid, zoals bijvoorbeeld dampopen Sol-Silicat-systeem. Hierbij kan het vocht uit de baksteen sneller verdwijnen, waardoor vriesweer veel minder impact heeft.

Belangrijke opmerking: de constructie is vochtbelast en dat kan ook na de schilderwerken zo blijven. Wanneer het type baksteen en/of het voegwerk niet vorstbestendig zijn, kan er opnieuw vorstschade ontstaan.

De kans op toekomstige vorstschade blijft ook na het aanbrengen van een nieuw verfsysteem reëel. Vorstschade valt nooit onder enige vorm van garantie maar je kan het zoveel mogelijk proberen oplossen of voorkomen.

Hoe kan je vorstschade voorkomen?

Vorstschade is eerder een probleem met de baksteen, niet met de verf. Een baksteen die lang genoeg werd gebakken op de juiste temperatuur, mag in principe geen vocht vasthouden. Zo zien we ook bij oude baksteenmuren dat vorstschade veel minder voorkomt. Bij deze bakstenen is al het vocht er al uitgespoeld doorheen de jaren.

Het is moeilijk om vooraf vast te stellen of de steen vorstgevoelig is. Je kan zelf een grondige inspectie uitvoeren op fijne schilfers die loskomen van de oppervlakte.

Sowieso helpt een verf met hoge waterdoorlaatbaarheid om vorstschade te verminderen.

Advies op maat nodig? Neem contact op met onze dienst professioneel technisch advies, wij helpen je graag verder!

Ben je overtuigd?

Klant worden