Antwoordformulier

Ben je geen klant, vul dan hier je btw-nummer in. Surf je vanuit Nederland, vul dan ook je KVK-nummer in.
Vul hier de optelsom van alle BOSS courant quiz-antwoorden in. (Getallen uitgedrukt in cijfers en tot 1 cijfer na de komma.)
Vul hier het antwoord van de BOSS courant quiz-schiftingsvraag in. (Getal uitgedrukt in cijfers en zonder decimalen.)

Wedstrijdvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de BOSS courant Quiz, hierna genoemd ‘de wedstrijd’, die wordt georganiseerd door BOSS paints NV, Nijverheidstraat 81 – 8791 Beveren-Leie en loopt t.e.m. 31 juli 2024.
 2. Deelname aan deze BOSS paints wedstrijd is mogelijk voor elk professioneel schildersbedrijf in België, in het bezit van een Belgisch BTW-nummer, en Nederland, in het bezit van een Nederlands BTW- en KVK-nummer, hierna genoemd 'het schildersbedrijf'.
 3. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet het schildersbedrijf bovenstaand antwoordformulier (met zijn bedrijfsnaam, klantnummer of BTW- en/of KVK-nummer en e-mailadres) volledig en naar waarheid invullen. Zowel het antwoord op de quizvraag als de schiftingsvraag moeten ingegeven worden, en de schilder moet zich akkoord verklaren met het in deze sectie vermelde wedstrijdreglement. Te late aanmeldingen of aanmeldingen met verkeerde of onvolledige gegevens, worden geacht niet te zijn gestuurd en gelden niet. Het op deze website vermelde Cookiebeleid en het Privacybeleid zijn van toepassing op dit antwoordformulier en deelnamereglement.
 4. Het schildersbedrijf kan slechts 1 keer deelnemen.
 5. In totaal zal er door BOSS paints 1 prijs uitgedeeld worden. Het aantal te winnen prijzen per schildersbedrijf met uniek BTW nummer is beperkt tot 1 prijs. De winnende deelnemer ontvangt een Stanley Classic Legendary Food Jar + Spork (0.4L).
 6. De deelnemer zal een quizvraag: “Wat is de optelsom van de antwoorden op de vragen in de BOSS Quiz?” en een schiftingsvraag: “Naar hoeveel professionals in Nederland werd deze editie van de BOSS courant verstuurd?” moeten beantwoorden. De deelnemer wint door:
  1. Het correcte antwoord te geven op de quizvraag.
  2. Het juiste, of het hierbij dichtst aanleunende, antwoord op de schiftingsvraag te geven.
 7. De winnaar wordt door zijn/haar vertegenwoordiger persoonlijk op de hoogte gebracht over de gewonnen prijs.
 8. Prijzenpot: Stanley Classic Legendary Food Jar + Spork (0.4L).
 9. De winnaar heeft het recht de prijs te weigeren. Uitbetaling of omruiling van een gewonnen prijs is niet mogelijk.

Ben je overtuigd?

Klant worden